In september 1964 opende het Instituut voor Dramatische Kunst in Amsterdam zijn deuren en werd de basis gelegd voor de institutionalisering van de theaterwetenschap als zelfstandige academische discipline in Nederland. Dat is dit jaar precies 50 jaar geleden. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober hebben we uitgebreid teruggeblikt, zowel op de geschiedenis van de opleiding als op de geschiedenis van het theater in Nederland.

De opening van het evenement was vrijdag 24 oktober. De openingshandeling werd verricht door Louise Gunning-Schepers, voorzitter van het college van bestuur van de UvA (zie videoregistratie). Vervolgens kregen twee gerenommeerde sprekers de ruimte om de diepte op te zoeken: een theatermaker en een theaterwetenschapper, te weten Johan Simons (zie videoregistratie)  en Christopher Balme. Aan deze drie sprekers werden ook de eerste exemplaren van de jubileumbundel Theaterwetenschap aan de Amstel uitgereikt.

Op vrijdagavond verruimde Erasmusprijs-winnaar Frie Leysen het perspectief door theaterland Nederland in een internationale context te plaatsen. Zij ging, in samenwerking met de opleiding Theaterwetenschap en de Theaterschool Amsterdam, in gesprek met jonge programmeurs, curatoren en festivalmakers (zie videoregistratie). 

Op zaterdag 25 oktober hebben, verspreid over meerdere podia, door ons hele gebouw heen, 50 theatermakers, beleidsmakers, theaterwetenschappers en andere professionals, van verschillende generaties 50 stellingen van 6 minuten en 40 seconden verdedigd. Zie hiervoor de betreffende pagina van deze website. Alle stellingen zijn op video opgenomen. Samen vormen ze een even informatieve als performatieve tentoonstelling, een wandeling door de geschiedenis van het theater (en de theaterwetenschap) in Nederland sinds 1964. En dat is ook wat we beoogden! Zie voor de video's en voor pdf's met volledige teksten het overzicht op de pagina stellingen.

Op zaterdagavond werd het project In reprise gelanceerd en was er een slotpanel waarin werd teruggekeken op de de opbrengst van de dag en op 50 jaar Theaterwetenschap Amsterdam (zie videoregistratie). Iedereen was het er in ieder geval over eens dat het een buitengewone, inspirerende, dynamische en energie-gevende dag was geweest, met dank aan de sprekers - theatermakers, journalisten, wetenschappers en beleidsmakers - en het publiek.