colofon

Website: Stichting Digitale Werken (René van Stipriaan) i.s.m. capaciteitsgroep Theaterwetenschap Amsterdam (Rob van der Zalm; Bram Walter (stagiair In reprise))

Ontwerp: Studio Marise Knegtmans

Foto's: Peter van Bokhorst (Het Toneel Speelt); Reyer Boxen (NNT); Fred Debrock (Wunderbaum); Phile Deprez (NTGent); Stephen A. Gunther (Wunderbaum); Anna van Kooi, Willem Popelier (Dries Verhoeven); Laureen van Rijckevorsel-Klok (Universiteitstheater); Stichting TIN / BC UVA; Leo van Velzen (Het Toneel Speelt); Iris van Vliet fotografie (Universiteitstheater)

Disclaimer: 

Niets van deze website mag verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van digitale technieken, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het Instituut voor Theaterwetenschap en de Stichting Digitale Werken.

We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden (fotomateriaal) te achterhalen. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op het op de website getoonde fotomateriaal, verzoeken wij hem/haar z.s.m. contact met ons op te nemen.  

De conferentie Stukken Stijlen Stelsels wordt mede mogelijk gemaakt door

Universiteit van Amsterdam (ASCH, FGw, KRC) 

Stichting Praemium Erasmianum                        

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst         

 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting                  

(In reprise)

 

Stichting Nederlands Toneelverbond                  

(In reprise)