contact

De conferentie vindt plaats in het 

        Instituut voor Theaterwetenschap

        Nieuwe Doelenstraat 16-18

        1023 CP Amsterdam

        020-5252287

Hoofdverantwoordelijk voor de inhoudelijke- en organisatorische uitvoering van de jubileumconferentie is een organisatiecomité bestaande uit

mw. Prof. Dr. Kati Röttger,

dhr. Dr. Rob van der Zalm,

dhr. Hubertus Mayr, MA en

mw. Sylvia Alting van Geusau, MA.

 Centrale coördinator en aanspreekpunt voor sprekers en alle vragen        omtrent de inhoudelijke invulling:  

dhr. Hubertus Mayr, MA, te bereiken via h.m.mayr@uva.nl en 0641914665.

Coördinator en aanspreekpunt voor organisatorische zaken  

mw. Sylvia Alting van Geusau, te bereiken via 50jaartheaterwetenschap@gmail.com en 0621987347

De organisatie van het eindfeest is in handen van onze studievereniging Nieuwe Doelen, te bereiken via nieuwe.doelen@gmail.com

Mocht u informatie willen of vragen hebben over het project In reprise, mail dan naar info@digitalewerken.nl. Of neem contact op met Rob van der Zalm (r.g.c.vanderzalm@uva.nl) of Rene van Stipriaan (stipriaan@planet.nl).