In reprise

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar Elckerlijc, de Spaanschen Brabander, Aran en Titus,  Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

Met hulp van ongeveer dertig experts is onlangs een longlist opgesteld: honderd stukken die in potentie voor regelmatige heropvoering in aanmerking komen. Die lijst zal tijdens de jubileumconferentie worden gepresenteerd en dan ook onderdeel gaan uitmaken van deze website. Door middel van een enquête moet daar vervolgens een lijst van circa 25 stukken uitrollen, waarna de tweede fase van dit project in zal gaan. Er is ook nog in een derde fase voorzien. Meer informatie daarover volgt.

Verantwoording


Alfabetisch op titel | Chronologisch | Alfabetisch op auteur

anoniem, Abele spelen (1400)
anoniem, Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc (1496)
anoniem, Mariken van Nieumeghen (1518)
Thomas Asselijn, Jan Klaaz (1682)
Willem Bilderdijk, Floris de Vijfde (1808)
Lodewijk de Boer, The Family (1972)
Lodewijk de Boer, De Buddha van Ceylon (1991)
Ad de Bont, Mirad: een jongen uit Bosnië (1993)
Reynerius Bontius, Belegering ende het ontset der stadt Leyden (1645)
Herman Bouber, De Commensaal (1933)
Menno ter Braak, De pantserkrant (1935)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de koe (1612)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de meulenaar (1613)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Moortje (1615)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618)
Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955)
Hugo Claus, Suiker (1958)
Hugo Claus, Vrijdag (1969)
Samuel Coster, Boere-klucht van Teeuwis de boer (1612)
August Defresne, Het onbewoonde eiland (1941)
Inez van Dullemen, Labyrint (1991)
Marcellus Emants, Hij (1894)
Marcellus Emants, Domheidsmacht (1907)
Cornelis Everaert, Esbatement vanden visscher (1531)
Jan Fabricius, Tòtòk en Indo (1915)
Jan Fabricius, Dolle Hans (1916)
Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in 't Lazarus-huys (1670)
Esther Gerritsen, Gras (1999)
Maria Goos, Familie (2000)
Maria Goos, Cloaca (2002)
Rob de Graaf, Geslacht (2004)
Rob de Graaf, Freetown (2010)
Onno Zwier van Haren, Pietje en Agnietje (1778)
Jan de Hartog, Het hemelbed (1942)
Jan de Hartog, Schipper naast God (1942)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Herman Heijermans, Schakels (1903)
Herman Heijermans, Eva Bonheur (1916)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917)
Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970)
Judith Herzberg, En/of (1985)
Judith Herzberg, Kras (1988)
Judith Herzberg, Leedvermaak, Rijgdraad, Simon (drie toneelstukken) (2002)
Haye van der Heyden, Jaloezieën (1989)
Dirk van Hogendorp, Kraspoekol (1800)
P.C. Hooft, Granida (1605)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
P.C. Hooft, Warenar (1617)
Balthasar Huydecoper, Achilles (1719)
Balthasar Huydecoper, Arzases (1722)
Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
Yvonne Keuls, Jan Rap en z'n maat (1977)
Gerrit Komrij, Het chemisch huwelijk (1983)
Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712)
Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Tom Lanoye, Ten Oorlog (1997)
Suzanne van Lohuizen, Heb je mijn kleine jongen niet gezien? (1990)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk (1774)
Frans Mijnssen, Ida Wahl (1920)
Harry Mulisch, Tanchelijn (1960)
Multatuli, Vorstenschool (1872)
Johannes Nomsz, Antonius Hambroek (1775)
Jillis Noozeman, Lichte Klaartje (1645)
Willem Jan Otten, Een sneeuw (1983)
Willem Jan Otten, Braambos (2004)
Wanda Reisel, Op de hellingen van de Vesuvius (1989)
Gerardjan Rijnders, Tulpen Vulpen (1988)
Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992)
Lukas Rotgans, Scilla (1709)
H.J. Schimmel, Het kind van Staat (1859)
H.J. Schimmel, Struensee (1866)
Wim T. Schippers, Kutzwagers (1984)
Josine A. Simons-Mees, Een moeder (1911)
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen (1931)
Frans Strijards, Gesprekken over Goethe? (1988)
Frans Strijards, Het syndroom van Stendhal (1989)
Michiel de Swaen, De Verheerlijcte Schoenlappers (1688)
Herman Teirlinck, De vertraagde film (1922)
Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994)
Ger Thijs, Beneden de rivieren (2002)
Ger Thijs, Het licht in de ogen (2003)
Lot Vekemans, Gif (2009)
Matin van Veldhuizen, Affaire B (1985)
Guus Vleugel, Ton Vorstenbosch, Srebrenica! (1996)
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
Joost van den Vondel, Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan) (1640)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte (1659)
Joost van den Vondel, Faëton (1663)
Joost van den Vondel, Adam in ballingschap (1664)
Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, De miraculeuze come-back van Mea L. Loman (1982)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Jan Vos, Medea (1667)
Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996)
Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004)
Peer Wittenbols, Noordeloos (1997)
Karst Woudstra, Hofscènes (1981)
Karst Woudstra, Een zwarte Pool (1992)