In reprise

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar Elckerlijc, de Spaanschen Brabander, Aran en Titus,  Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

Met hulp van ongeveer dertig experts is onlangs een longlist opgesteld: honderd stukken die in potentie voor regelmatige heropvoering in aanmerking komen. Die lijst zal tijdens de jubileumconferentie worden gepresenteerd en dan ook onderdeel gaan uitmaken van deze website. Door middel van een enquête moet daar vervolgens een lijst van circa 25 stukken uitrollen, waarna de tweede fase van dit project in zal gaan. Er is ook nog in een derde fase voorzien. Meer informatie daarover volgt.

Verantwoording


Alfabetisch op titel | Chronologisch | Alfabetisch op auteur

anoniem, Abele spelen (1400)
anoniem, Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc (1496)
anoniem, Mariken van Nieumeghen (1518)
Cornelis Everaert, Esbatement vanden visscher (1531)
P.C. Hooft, Granida (1605)
Samuel Coster, Boere-klucht van Teeuwis de boer (1612)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de koe (1612)
P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Klucht van de meulenaar (1613)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Moortje (1615)
P.C. Hooft, Warenar (1617)
Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618)
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
Joost van den Vondel, Jozef-trilogie (Sophompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan) (1640)
Jan Vos, Aran en Titus (1641)
Reynerius Bontius, Belegering ende het ontset der stadt Leyden (1645)
Jillis Noozeman, Lichte Klaartje (1645)
Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte (1659)
Joost van den Vondel, Faëton (1663)
Joost van den Vondel, Adam in ballingschap (1664)
Jan Vos, Medea (1667)
Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in 't Lazarus-huys (1670)
Thomas Asselijn, Jan Klaaz (1682)
Michiel de Swaen, De Verheerlijcte Schoenlappers (1688)
Lukas Rotgans, Scilla (1709)
Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712)
Balthasar Huydecoper, Achilles (1719)
Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720)
Balthasar Huydecoper, Arzases (1722)
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk (1774)
Johannes Nomsz, Antonius Hambroek (1775)
Onno Zwier van Haren, Pietje en Agnietje (1778)
Dirk van Hogendorp, Kraspoekol (1800)
Willem Bilderdijk, Floris de Vijfde (1808)
H.J. Schimmel, Het kind van Staat (1859)
H.J. Schimmel, Struensee (1866)
Multatuli, Vorstenschool (1872)
Marcellus Emants, Hij (1894)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Herman Heijermans, Schakels (1903)
Marcellus Emants, Domheidsmacht (1907)
Josine A. Simons-Mees, Een moeder (1911)
Jan Fabricius, Tòtòk en Indo (1915)
Jan Fabricius, Dolle Hans (1916)
Herman Heijermans, Eva Bonheur (1916)
Herman Heijermans, De wijze kater (1917)
Frans Mijnssen, Ida Wahl (1920)
Herman Teirlinck, De vertraagde film (1922)
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen (1931)
Herman Bouber, De Commensaal (1933)
Menno ter Braak, De pantserkrant (1935)
August Defresne, Het onbewoonde eiland (1941)
Jan de Hartog, Schipper naast God (1942)
Jan de Hartog, Het hemelbed (1942)
Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955)
Hugo Claus, Suiker (1958)
Harry Mulisch, Tanchelijn (1960)
Hugo Claus, Vrijdag (1969)
Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970)
Lodewijk de Boer, The Family (1972)
Yvonne Keuls, Jan Rap en z'n maat (1977)
Karst Woudstra, Hofscènes (1981)
Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, De miraculeuze come-back van Mea L. Loman (1982)
Willem Jan Otten, Een sneeuw (1983)
Gerrit Komrij, Het chemisch huwelijk (1983)
Wim T. Schippers, Kutzwagers (1984)
Matin van Veldhuizen, Affaire B (1985)
Judith Herzberg, En/of (1985)
Gerardjan Rijnders, Tulpen Vulpen (1988)
Judith Herzberg, Kras (1988)
Frans Strijards, Gesprekken over Goethe? (1988)
Haye van der Heyden, Jaloezieën (1989)
Wanda Reisel, Op de hellingen van de Vesuvius (1989)
Frans Strijards, Het syndroom van Stendhal (1989)
Suzanne van Lohuizen, Heb je mijn kleine jongen niet gezien? (1990)
Inez van Dullemen, Labyrint (1991)
Lodewijk de Boer, De Buddha van Ceylon (1991)
Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992)
Karst Woudstra, Een zwarte Pool (1992)
Ad de Bont, Mirad: een jongen uit Bosnië (1993)
Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994)
Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996)
Guus Vleugel, Ton Vorstenbosch, Srebrenica! (1996)
Tom Lanoye, Ten Oorlog (1997)
Peer Wittenbols, Noordeloos (1997)
Esther Gerritsen, Gras (1999)
Maria Goos, Familie (2000)
Judith Herzberg, Leedvermaak, Rijgdraad, Simon (drie toneelstukken) (2002)
Maria Goos, Cloaca (2002)
Ger Thijs, Beneden de rivieren (2002)
Ger Thijs, Het licht in de ogen (2003)
Willem Jan Otten, Braambos (2004)
Rob de Graaf, Geslacht (2004)
Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004)
Lot Vekemans, Gif (2009)
Rob de Graaf, Freetown (2010)