Joachim Robbrecht

Stelling 1
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
11:00-11:45

Joachim Robbrecht schrijvend en spelend regisseur en theaterdenker in Nederland en Duitsland en maakt satirische voorstellingen in flamboyante stijl. In zijn werk stelt hij een poëtisch politiek engagement ten aanzien van de wereld voor. In de afgelopen jaren presenteerde hij onder andere de voorstellingen Figaro Desire Machine, Oh Polsko en Black Bismarck en Der kommende Aufstand in samenwerking met Andcompany&co. Daarnaast schrijft hij voor regisseur Sarah Moeremans en is als dramaturg verbonden aan ArTEZ hogeschool. In 2011 won hij de Charlotte Kohlerprijs. http://joachimrobbrecht.wordpress.com

zie hier de volledige tekst.

Henri Schoenmakers

Stelling 2
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
12:00-12:45

Van 1971 tot 1984 wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Dramaturgie en Geschiedenis van de Dramatische Kunst (UvA); 1983 promotie te Antwerpen (bij Prof. Dr. Carlos Tindemans). Van 1984 tot 2005 Hoogleraar Theaterwetenschap Universiteit Utrecht en tot 2000 meestentijds voorzitter van de Vakgroep c.q. Instituut voor Theater-, Film- en TV-wetenschap (TFT); 1998-2000 directeur van het Onderwijsinstituut Media en Re/presentatiestudies. Van 2000 tot 2007 Hoogleraar Theater- Medienwissenschaft aan de Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg en directeur van het (nieuwe) Institut für Theater- und Medienwissenschaft van deze universiteit. Van 2008 tot 2013 verantwoordelijk voor het theater- en mediaonderwijs aan het University College Roosevelt. (UCR). Regelmatig gasthoogleraarschappen aan Europese universiteiten, m.n. Antwerpen, München, Wenen, Erlangen, Stockholm, Athene, Thessaloniki. Initiatiefnemer en organisator van het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (1979-1993). Publicaties met name op de volgende gebieden: Performance Theory en receptietheorie en onderzoek; Klassiek Grieks drama en theater incl. de opvoerings- en filmgeschiedenis; Innovaties in het theater van de 20e eeuw, m.n. na de jaren zestig; Theater en educatie

zie hier de volledige tekst.

Berthe Spoelstra

Stelling 3
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
12:00-12:45

Berthe Spoelstra studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteiten van Amsterdam en Parijs en werkte als (freelance) dramaturg samen met vele regisseurs en gezelschappen. Ze is medeoprichter van Theater Schrift Lucifer en was daar zeven jaar redacteur, had zitting in diverse commissies en jurys (o.m. AFK, FPK, Fons vd Letteren, TIN, Hans Snoekprijs, TheaterFestival). Daarbij gaf ze enkele jaren dramaturgieles aan de Rietveld Academie en keert regelmatig terug als docent bij de UvA, vakgroep Theaterwetenschap. Sinds 2007 is zij dramaturg van Frascati Producties.

zie hier de volledige tekst.

Wiebe Hogendoorn

Stelling 4
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
12:00-12:45

Wiebe Hogendoorn (1936), studeerde Nederlands in Leiden en 'drama' in Bristol (UK). Promoveerde op een studie over theatersemiotiek. Hoogleraar Theaterwetenschap UvA. 1977-1990. Publiceerde artikelen over uiteenlopende onderwerpen, o.m. theatersemiotiek; acteertheorieën ; het masker; avant-gardisme; oudere Nederlandse toneelgeschiedenis. Dat laatste thema ook in boekvorm: een gezamenlijke publicatie over German and Dutch theatre, 1600-1848 (Cambridge 1993) en De Schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscenes 1665-1772 (Houten 2012). Verder poëzievertalingen, o.m. van Ovidius' Tristia (1998).

Timen Jan Veenstra

Stelling 5
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
11:00-11:45

Timen Jan Veenstra (1984) is theaterschrijver en schreef onder meer voor De Utrechtse Spelen, de Toneelmakerij en Toneelschuur Producties. Veenstra's teksten zijn maatschappelijk relevant, rauw en poëtisch, met moderne en actuele gebeurtenissen als uitgangspunt. Hij is medeoprichter van De Tekstsmederij, een ontwikkelingsinitiatief waarbij beginnende schrijvers en regisseurs aan elkaar gekoppeld worden.

Jan Zoet

Stelling 6
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
15:00-15:45

Jan Zoet (1958), directeur van de Theaterschool, was directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Hij is oprichter van het interdisciplinaire Productiehuis Rotterdam en het theaterfestival de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, waarmee de schouwburg in 2005 de Prijs van de Theaterkritiek won. Zoet had in de jaren tachtig en negentig onder andere functies als producent, dramaturg en zakelijk en artistiek leider binnen diverse gezelschappen en festivals, waaronder Theatergroep Hollandia en Mickery. Zoet was actief in talrijke besturen, commissies en jury's in de culturele sector, onder andere voor de VPRO, Toneelgroep Amsterdam, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor de Podiumkunsten. Tijdens en na zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde en Theaterwetenschappen aan de Universiteit Leiden (1984) werkte Zoet als theaterrecensent.

zie hier de volledige tekst.

Constant Meijers

Stelling 7
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
16:00-16:45

Constant Meijers (Leiden, 1945) kwam vanuit zijn studie Sociologie bij het undergroundtijdschrift Aloha terecht. Vandaar maakte hij de overstap naar Muziekkrant Oor waaraan hij tien jaar bleef verbonden. In de jaren tachtig specialiseerde hij zich in de Nieuwe Mediaontwikkelingen en maakte hij televisieprogramma's voor verschillende omroepen. Sinds 1997 is Meijers hoofdredacteur van Theatermaker vanwaaruit hij drie jaar geleden de website theaterkrant.nl startte. Eind vorig jaar verscheen van Meijers hand Forever Young - De muziek van Neil Young als soundtrack van mijn leven.

zie hier de volledige tekst.

Frits Vogels

Stelling 8
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Frits Vogels kreeg zijn mimeopleiding van Will Spoor en Jan Bronk, zijn dansonderricht van Max Dooyes; hij volgde lessen bij Etienne Decroux en zijn zoon Maximilien Decroux. Vogels was (Mede-)oprichter van o.a. Theatergroep Carrousel, Nederlands Mime Theater, School voor Bewegingstheater, Bewegingstheater Bewth (het begin van het locatietheater), en het Griftheater, waarvan hij artistiek leider/mimograaf was. Frits Vogels was de eerste artistiek leider van de mimeopleiding van de Amsterdamse Theaterschool. Na de opheffing van Griftheater in 2003 als freelance regisseur en docent werkzaam voor o.a. MAPA en met DS Landschapsarchitecten. Vanaf 2003 is hij medeoprichter van en betrokken bij Stichting Landschapstheater en Meer (SLeM).

zie hier de volledige tekst.

Helmert Woudenberg

Stelling 9
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours HAL
11:45-11:51

Helmert Woudenberg deed in 1969 eindexamen aan de Amsterdamse Toneelschool. Na twee seizoenen als acteur werkzaam te zijn bij Toneelgroep Centrum, werd hij een van de oprichters en leden van Het Werkteater, dat nationaal en internationaal in de jaren 70 en 80 veel opgang maakte. Vijftien jaar lang was hij aan deze groep verbonden. Samen met Gees Linnebank werkte hij daarna vier jaar lang als artistiek leider van Toneelgroep Theater in Arnhem. Momenteel is hij freelance acteur, regisseur en docent en trainer. Over zijn methode van improviserend toneelspelen schreef hij het boek "Vuur, Water, Lucht & Aarde, Handleiding voor acteren. Helmert Woudenberg maakte in de afgelopen jaren onder andere twaalf spraakmakende solotoneelvoorstellingen, waaronder De Hemel, De Hel en de bijzonder goed ontvangen voorstelling Jezus. Thema's als religie en de Tweede Wereldoorlog keren regelmatig terug in zijn werk. Hij schrijft, acteert en regisseert al zijn solo's zelf. Na Leefbaar, met Felix Strategier speelt hij De Zonen van Jacob. Deze voorstelling gaat over de aartsvaders en de oermoeders. Over de grenzeloze liefde die ouders en kinderen verbindt en de hartverscheurende conflicten die daar uit voortkomen. In 2007 speelt hij 'Fortuyn', een zeer goed ontvangen solo over het leven van de politicus Pim Fortuyn. Twee jaar later brengt hij 'Waterman' waarin hij het aangrijpende, waargebeurde verhaal vertelt van het leven van de Joodse man Hatty Waterman die, als enige van een gezin van zestien personen, de Tweede Wereldoorlog overleeft. In 2011 pakt hij voor zijn twaalfde solovoorstelling wat betreft de Tweede Wereldoorlog het heetste hangijzer aan: Ãœbermensch, gaat over het leven van Adolf Hitler. Ook deze voorstelling wordt zeer goed ontvangen. Kenmerkend voor de voorstellingen van Woudenberg is dat hij onderwerpen aankaart, maar nooit oordeelt in zijn voorstellingen. Dat laat hij aan het publiek over. Vanaf het najaar van 2013 tourt hij met zijn nieuwste solovoorstelling God vergeeft langs de theaters.Een verhaal over de affaire rondom pastoor-deken Joep Haffmans en over de rol die de Katholieke Kerk daarbij heeft gespeeld.Naast zijn solovoorstellingen staat Helmert Woudenberg ook regelmatig met anderen op het toneel.

Maarten Doorman

Stelling 10
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
11:00-11:45

Maarten Doorman is schrijver, filosoof en dilettant theaterliefhebber. Zijn laatste boeken zijn Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007), Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven (2010), Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012) en Je kunt bellen (2013). Website http://www.maartendoorman.nl/

zie hier de volledige tekst.

Anja Krans

Stelling 11
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
15:00-15:45

Anja Krans (1962) studeerde Nederlands en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was korte tijd als dramaturg en regie-assistent werkzaam bij verschillende dans- en theaterproducties, gaf werkgroepen en colleges bij Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (o.a. over Nederlandstalige toneelschrijfkunst) en werkte tussen 1994 en 2012 bij Theater Instituut Nederland, onder andere als theaterdeskundige, hoofd afdeling Kennis en Informatie en Programmamanager Internationalisering. Als samensteller en redacteur was Krans verantwoordelijk voor enkele afleveringen van Danswetenschap in Nederland en Het Theaterjaarboek. Daarnaast schreef ze artikelen, de monografie Annemarie Prins, theatermaker en Vertraagd Effect. Hedendaags theater in 1 inleiding en 18 interviews. Ook stelde ze een Theater der Zeit special over hedendaags Nederlands en Vlaams theater samen. Momenteel is Krans werkzaam bij de afdeling Dutch Performing Arts van het Fonds Podiumkunsten.

zie hier de volledige tekst.

Arthur Sonnen

Stelling 12
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
15:00-15:45

Arthur Sonnen (1946, Maastricht) Getrouwd, 2 dochters. Studeerde Nederlandse literatuur en theaterwetenschap. Studeerde af op de beleidsnota’s van Het Theaterfestival in 1993. Hij was van 1979 - 1991 hoofd theaterprogramma’s van het Holland Festival, richtte in 1987 Het Theaterfestival op, waarvan hij tot 2004 de directie voerde. Hij is verbonden als dramaturg aan de Toneelacademie van Maastricht. Hij is werkzaam als senior consultant bij Dutch Culture (Internationale Culturele Activiteiten) en was tot 2013 secretaris van EUNIC Netherlands. (EUNIC = samenwerkingsorgaan van de internationale cultuur instituten, zoals Goethe Inst. Institut Français, Br. Council etc.). Lid van de jury van de Europese Theaterprijs en vaak werkzaam als jurylid in Oost Europese theaterfestivals. Hij is mede initiatiefnemer van de Europese Theateracademie, een samenwerkingsverband van zeven theateracademies in Europa.

zie hier de volledige tekst.

Lotte van den Berg

Stelling 13
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
15:00-15:45

Lotte van den Berg gebruikt de theatrale vorm om verhoudingen tussen mensen zichtbaar te maken, niet alleen binnen de muren van het theater, maar ook daarbuiten. Ze werkt in de publieke ruimte van steden over de hele wereld om juist daar zichtbaar te maken wat al is. Beelden, bewegingen en scenes worden met aandacht voor het detail teruggebracht tot de essentie. Van den Berg beweegt zich tussen de werelden van dans, theater, performance en film en creëert zo een open, zeer eigen stijl, die het publiek uitnodigt tot verschillende perspectieven en invalshoeken. Ze werkt met professionelen en niet-professionelen, op locatie en in de theaters en kiest ervoor geinspireerd te raken door dat wat zich om ons heen afspeelt, in het dagelijks leven. Zoals werd geschreven: 'Van den Berg blows a bubble round the ordinary to grasp its naked essence.' Momenteel is het mogelijk deel te nemen aan de projecten Building Conversation en Cinema Imaginaire. Zo is Building Conversation van 29 okt t/m 2 nov te gast bij Theater Frascati. Recente projecten zijn Agoraphobia (Pleinvrees; 2012) en Les Spectateurs (2011). Meer informatie: www.lottevandenberg.nu.

zie hier de volledige tekst.

Bart Ramakers

Stelling 14
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
16:00-16:45

Bart Ramakers is hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet vooral onderzoek naar het middeleeuwse en rederijkerstoneel en is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen toneel en beeldende kunst. Hij analyseert historische toneelstukken graag op basis van mentale opvoering en is een warm pleitbezorger van authentieke reconstructie.

zie hier de volledige tekst.

Tom Blokdijk

Stelling 15
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
15:00-15:45

Tom Blokdijk is dramaturg en schrijver. In 1987 begon Blokdijk bij theatergroep Hollandia. Hij werkte hier nauw samen met regisseurs Johan Simons en Paul Koek. Tom Blokdijk schreef een groot aantal vertalingen, bewerkingen en soms ook nieuwe toneelteksten. Verder werkte Tom Blokdijk als dramaturg aan talloze voorstellingen mee.

zie hier de volledige tekst.

Frank Van Vree

Stelling 16
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Fank van Vree is decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was eerder o.a. bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, fellow aan het NIAS en gastonderzoeker aan New York University. Van Vree studeerde moderne geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en publiceerde werk op uiteenlopende terreinen, van herinnering en historische cultuur, moderne geschiedenis tot media en journalistieke cultuur, waaronder recentelijk De Dynamiek van de Herinnering (met Rob van der Laarse, 2009) en Performing the Past. Memory, History, Identity (met Karin Tilmans en Jay Winter 2010). Hij maakte eerder naam met studies als Metamorfose van een dagblad (1996) en In de schaduw van Auschwitz (1995), een klassiek werk over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij was jarenlang medewerker van de Volkskrant en De Groene.

zie hier de volledige tekst.

Frans Strijards

Stelling 17
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
15:00-15:45

Frans Strijards werd in 1952 in Rotterdam geboren. Hij debuteerde begin jaren zeventig als acteur en werkte daarna als regisseur en auteur. In 1974 richtte hij het Projekttheater op, dat tot 1982 bleef voortbestaan. In deze periode schreef Strijards onder het pseudoniem Cees Cromwijck zijn eerste toneelstukken. Na enige freelance werkzaamheden startte Strijards in 1985 het gezelschap Art & Pro (Artikelen & Projekten). Strijards regisseerde hier, naast eigen teksten, onder meer De naakten kleden van Luigi Pirandello (waarvoor hij in 1986 De Prosceniumprijs kreeg), De rit over het Bodenmeer en werken van Peter Handke, Henrik Ibsen en Anton Tsjechov. Vier stukken van Frans Srijards - Hitchcock's Driesprong, Gesprekken over G., De laatste der onverstandigen en Het Syndroom van Stendhal - werden geselecteerd voor het jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Theaterfestival. In 1988 ontving Strijards de eerste Vlaams-Nederlandse Toneelschrijfprijs voor Hitchcock's Driesprong. In 1989 ging Gesprekken over G. in Duitsland op tournee en in 1992 werd Sporen, een productie die door Strijards werd geschreven en geregisseerd, geselecteerd voor de Bonner Bi‘nale. In 2001 fuseerde Art & Pro met de Trust tot De Theatercompagnie onder leiding van Theu Boermans, met Frans Strijards als vaste huisregisseur, huisauteur, en toneelcoach voor jong toneelspelerstalent. De fusie tussen Art & Pro en de Trust mislukte na ŽŽn jaar intensief werk. Sindsdien werkt Strijards freelance als auteur en docent acteren aan de Toneelacademies van Maastricht en Arnhem. Net als bij Feydeau, is Strijards werk in eerste instantie gebaseerd op een specifieke situatie, met personages die daar - soms totaal ongecontroleerd - uitspringen. Het ontrafelen van de psychologie van de personages is de leidraad in zowel de regies als de toneelstukken van Frans Strijards. Met behulp van onverwachte fysieke en talige uitingen, creëert hij raadselachtige situaties en een ambigue werkelijkheid. Steeds weer zijn de belangrijkste ingredi‘nten chaos, twijfel en onzekerheid, het precaire evenwicht tussen lotsbeschikking en vrije wil. Net als Tsjechov is Strijards een meester in het schilderen van hun tragikomische onvermogen om met elkaar te communiceren. Gesprekken tussen vaak intellectueel onderlegde personages zorgen vooral voor misverstanden en ongewenste onthullingen. Zijn toneelteksten roepen altijd enigmatische situaties en dubbelzinnige realiteiten op. Steeds weer zijn de belangrijkste ingrediënten chaos, twijfel en onzekerheid, en het precaire evenwicht tussen lotsbeschikking en vrije wil. Het obscure taalgebruik, de identiteitscrisis van het individu en het ontmaskeren van de theatrale illusie zijn de centrale thema's van stukken als Hensbergen, Gesprekken over G., Het Syndroom van Stendhal en Toeval. Voorval. Tegelijkertijd is het werk van Strijards een pleidooi voor de verbeelding, voor de ongecensureerde waarneming, voor de kracht van de kunst.

zie hier de volledige tekst.

Marijke Hoogenboom

Stelling 18
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
12:00-12:45

Marijke Hoogenboom is sinds 2012 als lector verbonden aan de Theaterschool waar zij het lectoraat Podiumkunsten in transitie heeft opgericht. Sinds 2003 is zij daarnaast ook lector voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en leidt het faculteitsoverstijgende Artist in Residence programma AIR. Voordien was Hoogenboom samen met Ritsaert ten Cate betrokken bij de oprichting van DasArts en maakte tot 2001 deel uit van de artistieke leiding van deze internationale master voor theatermakers. Zij was tot 2013 lid van de commissie Beurzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, tot 2010 medeverantwoordelijk voor het internationale beleid van de Raad voor Cultuur en adviseur voor het Inter-University Center for Dance in Berlin. Momenteel is Hoogenboom o.a. adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, redactielid van het tijdschrift Performance Research en van de boekserie New Dramaturgies van Palgrave. In september 2008 ontving zij van het Nederlandse Toneelverbond de Marie-Kleine Gartman Pen voor theaterbeschouwers en kunstenaars.

zie hier de volledige tekst.

Paul Koek

Stelling 19
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
12:00-12:45

Paul Koek (1954) studeerde slagwerk aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij maakte deel uit van tal van ensembles zoals Hoketus, LOOS, Toneelgroep De Appel, Toneelgroep Amsterdam. In 1987 sluit Koek zich aan bij Hollandia van Johan Simons en er ontstaat een jarenlange samenwerking. In 2003 richt Paul Koek de Veenfabriek op, een dynamisch en muzikaal muziektheaterensemble dat zich in verschillende vormen en samenstellingen presenteert. In 2010 is T.I.M.E. (This Is Music-theatre Education) de nieuwe master muziektheater aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag gestart naar idee en op initiatief van Paul Koek en Paul Slangen en gelieerd aan de Veenfabriek. In november 2009 ontving Koek voor zijn oeuvre de Prins Bernhard Cultuurfonds Theaterprijs. Bij de Veenfabriek regisseert hij sinds 2004 hij een groot aantal voorstellingen, waarbij het werken op locatie en de grote muzikaliteit belangrijke elementen blijven in zijn werk. Zoals in Smekelingen (2006, o.a. te zien in het beroemde openlucht theater van Epidaurus) Haar leven haar doden in warenhuis V&D (2007, geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2008),LichtisdeMachine(2008) op vliegveld Valkenburg en Kasimir en Karoline(2009, coproductie met NTGent) op het theaterfestival van Avignon. De Duitstalige versie van Kasimir en Karoline werd geselecteerd voor het prestigieuze Theatertreffen 2010 in Berlijn. In september 2010 ging Candide in Schauspielhaus Bochum in premiere. Dat markeerde de start van een meerjarige samenwerking met het Duitse Schauspielhaus. In 2011 maakte hij o.a. Machine Agricole in samenwerking met ASKO|Schonberg. In 2012 o.a. Flow my tears met Jeroen Willems en Drie Monniken in co-productie met Theater Artemis. In 2012 en 2013 is Paul Artist in Residence bij de Red Sofa serie van De Doelen in Rotterdam. In 2013 regisseert hij de voorstelling HYLLOS, een coproductie met Asko|Schonberg en tekst van Herman Altena.

Hans Van Maanen

Stelling 20
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
11:00-11:45

Hans van Maanen was van 1982 tot 2011 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de laatste tien jaar als hoogleraar Kunst en Maatschappij. Hij studeerde Nederlands en Theaterwetenschap in Utrecht en werkte o.m. bij het Groot Limburgs Toneel (Maastricht) en Toneelgroep Theater (Arnhem). In 1982 promoveerde hij aan de Universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde nationaal en internationaal over kunstbeleid en schreef regelmatig onderzoeksrapporten voor Nederlandse overheden en kunstinstellingen. Van Maanen is co-voorzitter van STEP (Project on European Theatre Systems) en lid van de editing board van verschillende internationale tijdschriften waaronder de International Journal of Cultural Policy. Hij was zowel bestuurslid als interim directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten en is sinds zijn emeritaat voorzitter van de kunstraad Groningen. Twee van zijn boekpublicaties zijn: Het Nederlandse Toneelbestel van 1945 tot 1995. Amsterdam, 1997: AUP en How to Study Art Worlds. On the Societal Functioning of Aesthetic Values. Amsterdam 2009: AUP.

zie hier de volledige tekst.

Tobias Kokkelmans en Walter Bart

Stelling 21
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
11:00-11:45

Wunderbaum is een Nederlands-Vlaams acteurscollectief dat voorstellingen maakt over actuele onderwerpen, zowel op locatie als in het theater. Doorgaans schrijft het collectief zijn eigen teksten op basis van eigen research; nu en dan geven zij opdrachten aan auteurs. Wunderbaum speelde voorstellingen in binnen- en buitenland, waaronder de V.S., Iran, Scandinavië en Brazilië. De groep ontving de Mary Dresselhuysprijs en de VSCD voor zijn gehele oeuvre en de Total Theatre Award tijdens de Edinburgh Festival Fringe 2014. Sinds 2013 bouwt Wunderbaum aan The New Forest: een vierjarig samenwerkingsverband met talrijke partners, vrijwilligers en toeschouwers. The New Forest verbeeldt de transitie en werpt een blik op de samenleving van morgen. The New Forest bestaat uit theatervoorstellingen, seminars, een filmproject, contextprogramma's en online content.

zie hier de volledige tekst.

Nirav Christophe

Stelling 22
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
11:00-11:45

Nirav Christophe (1959) is dramaschrijver en schrijft voor toneel, radio en televisie. Hij schreef tien hoorspelen, die werden uitgezonden in twaalf landen. Hij heeft zich als dramaschrijver gespecialiseerd in directe samenwerking met de andere disciplines, zoals het schrijven voor muziek- en danstheater, en het schrijven op basis van improvisaties van de acteurs. Hij is theaterwetenschapper en neerlandicus, en bovendien een internationaal gerenommeerd schrijfdocent en schrijfpedagoog. In 1992 richtte hij aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht de eerste vierjarige HBO-schrijfopleiding op voor dramaschrijven. Van die opleiding was hij negen jaar artistiek leider. Van 2001 tot 2005 was hij lector Taal & Schrijven aan de HKU en schreef hij zijn provocatieve boek over schrijven Het naakte schrijven; over de mythen van het schrijverschap (Uitgeverij Veen 2003, IT&FB 2007). Nirav Christophe is lector bij het SKO lectoraat Theatrale Maakprocessen. Dit lectoraat wordt gefinancierd door de Stichting Kennisontwikkeling.

Nan van Houte

Stelling 23
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
12:00-12:45

Nan van Houte is a professional in the performing arts since 1983. After graduation at the University of Amsterdam in literature, theatre and aesthetics she has been active as a theatre director, dramaturg, journalist, teacher and coach. Her former board memberships include (vice)presidency of IETM , treasurer of on-the-move, chair of Mickery Foundation. As an advisor she’s been part of the Dialogue program of KAMS, and chair of the Japan Foundation’s PAJ Europe. In 2008 she stepped down as director of Frascati, the main centre for contemporary performing arts in Amsterdam. Her responsibilities included the programming of 5 theatre spaces (50-210 seats), two international festivals and running a production unit for emerging artists. During her leadership the theatres became a fore runner in linking the contemporary scene with the multiple-identity of a global urban society and triggered the discussion on the social responsibility of public institutions. From 2008-2013 Nan van Houte was Head of the Programming and International Department at the Theatre Institute of the Netherlands, running a supports program for the Dutch dance and theatre field, the international programs and expositions. After TINs closure due to subsidy cuts, she took over the position as Secretary General of IETM in May 2013.

zie hier de volledige tekst.

Moniek Merkx

Stelling 24
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
11:00-11:45

Moniek Merkx is artistiek directeur van Maas. Tot 1 januari 2013 was zij artistiek leider en regisseur van theatergroep Max. Bij dit gezelschap, dat zij in 2003 oprichtte, maakte zij De vijfde kamer, Blauw of iets voor aan de muur, Love, Goud, De verschrikkelijke stiefmoedershow, Vallende meisjes, Paradiso, stad van de toekomst, Dochters van Lear, Soms verdwaal ik in een draak, Bloedverwanten, Peter Pan was hier, Reigen, HELP, Kortjakje en Nacht, STAAL, Maanvirus en Echt waar. In 2013 ging theatergroep Max. met theatergroep Siberia en dansgezelschap Meekers op in Maas theater en dans. Maas is gevestigd in het Maaspodium in het Rotterdamse Lloydkwartier. Bij Maas schreef en regisseerde Moniek City of Dreams en Alleen op de wereld. In seizoen 14/15 volgen Het verhaal van de getallen en Voorjaarsoffer. In seizoen 15/16 maakt Moniek Wie is er bang van Wolf en Virginia? en Alice in Wonderland. Eerder werkte Moniek als vaste gastregisseur bij Theater Artemis, waar ze twee maal de Hans Snoekprijs won. Voor volwassenen schreef en regisseerde Merkx onder andere bij Suver Nuver, Onafhankelijk Toneel, Alex d'Electrique, Carrousel, De Ploeg, de mimeafdeling van de Theaterschool Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze ontving de VSCD mimeprijs en maakte bij het grootste jeugdtheater in de USA, The Childrens Theatre Company, de voorstelling Once Upon a Forest. Mede door deze voorstelling kreeg dit gezelschap voor het seizoen 2003/2004 een Tony Award. Haar eerste Max-voorstelling De vijfde kamer werd geselecteerd voor het Theaterfestival en Dochters van Lear ontving in een Zilveren Krekel. Moniek Merkx schrijft vaak zelf haar teksten of maakt extreme bewerkingen van bestaande verhalen. Ze kiest daarbij voor mythologische figuren, Shakespeariaanse helden of kindericonen als Peter Pan of Remi. Daarnaast is er veel ruimte voor fysieke en muzikale ideeën en voor persoonlijke inbreng.

zie hier de volledige tekst.

Ronald Klamer

Stelling 25
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
11:00-11:45

Ronald Klamer (1954) is mede oprichter van Het Toneel Speelt. Tegenwoordig is hij als programmeur verbonden aan Koninklijk Theater Carré. Daarvoor was hij werkzaam als dramaturg, regisseur, artistiek leider, docent, communicatieadviseur, programmamaker voor diverse omroepverenigingen.

zie hier de volledige tekst.

Willemijn Barelds

Stelling 26
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
15:00-15:45

Willemijn Barelds (1976) werkt als freelance dramaturg, onder andere bij Toneelgroep Amsterdam. Ze rondde in 2000 haar studie Nederlandse taal- en letterkunde af aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide haar master Dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verzorgde jarenlang inleidingen bij de voorstellingen van Hummelinck Stuurman. Op dit moment werkt ze als dramaturg samen met theatermaker Eric de Vroedt en was ze bij diens meerjarenproject mightysociety verantwoordelijk voor zowel dramaturgie als randprogrammering. Ook is ze gastdocent bij vakgroep Theaterwetenschappen van de UvA.

zie hier de volledige tekst.

Floortje Bakkeren

Stelling 27
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
15:00-15:45

Floortje Bakkeren (1972) is theaterhistorica en dramaturg. Ze studeerde Theaterwetenschap in Amsterdam en was in 1997 een van de oprichters van theaterwebsite Moose.nl. Van 2006 tot 2013 was ze lid van toneelcollectief 't Barre Land. Daarnaast werkte ze voor het Theater Instituut Nederland, Gasthuis en Theater het Amsterdamse Bos. Op dit moment is zij freelance dramaturg, docent en schrijver. Ze woont en werkt in Amsterdam.

Jetse Batelaan

Stelling 28
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
15:00-15:45

Uit het theater van Jetse Batelaan (1978) spreekt een warme visie op het menselijk onvermogen. Met een naïeve en melancholische blik beziet hij de wereld om zich heen. De wereld van sukkelaars, van de ploeterende mens, onhandig in het maken van contact, maar liefdevol. Daaraan ontlenen zijn voorstellingen hun poëtische kracht. Batelaans theatertaal is beeldend, fantasievol en helder. Zijn aanpak is radicaal. Is er muziek, dan is die live. Is het stil, dan is het stil. Batelaan put direct uit de eigen fantasie. Vanuit een intuïtief bewustzijn van hoe anderen denken en wat hen bezighoudt, confronteert hij zowel jong als oud met volkomen associatief theater. De verbeelding in het spelen staat centraal. Het spelen van personages, maar evengoed voorwerpen, gemoedstoestanden of landschappen. Realisme en surrealisme wisselen elkaar af. Tijd vormt een begrip; hoe lang kun je iets volhouden? Batelaan houdt de verwachting scherp en de voorstelling verrassend tot het einde. Sinds 2013 voert hij de artistieke leiding over Theater Artemis. Zijn voorstellingen, waarin het kind (of de jongere) centraal staat, zijn even goed voor een jong als voor een volwassen publiek.

Nicole Beutler

Stelling 29
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Nicole Beutler (München, 1969) is choreograaf en theatermaker. Na een studie Beeldende Kunst aan de Kunstacademie (Munster en München) kwam zij naar Amsterdam voor de School voor Nieuwe Dansontwikkeling van de AHK, waar zij in 1997 afstudeerde. Haar werk bevindt zich op het grensvlak van beeldende kunst, theater en dans en verhoudt zich altijd tot de wereld. Met minimale middelen en subtiele humor werkt zij aan diep menselijke vraagstukken. Haar voorstellingen zijn op muzikale wijze gecomponeerd en doordrongen van subtiele humor. Steeds opnieuw onderzoekt zij de zeggingskracht van de dans binnen de context van performance en theater. Haar belangrijkste motivatie ligt in het verlangen om tegen ideologie‘n te werken en om ruimte en voorwaarden te creëren voor ontmoetingen. Deze motivatie leidt tot performance projecten, installaties, boeken, en tot het samenstellen van conferenties, lezingen en festivals. Belangrijke partner-kunstenaars zijn componist Gary Shepherd en lichtontwerper Minna Tiikkainen. Daarnaast gaat ze vaak samenwerkingen aan met kunstenaars uit andere disciplines, zoals concertpianiste Tomoko Mukaiyama, poppentheatermaker Ulrike Quade, mimetheatergroup Kassys en filmmakers Helena Muskens & Quirine Racke.

Erwin Jans

Stelling 30
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
12:00-12:45

Erwin Jans (Hasselt, 1963) studeerde Germaanse Filologie en Theaterwetenschap aan de KU Leuven. Hij werkte als dramaturg in Brussel (KVS) en Rotterdam (ro theater). Op dit ogenblik is hij dramaturg bij Toneelhuis (Antwerpen). Hij doceert over theater en drama aan de KU Leuven en aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Hij was redacteur van het tijdschrift freespace Nieuwzuid. Hij publiceert over theater, literatuur en cultuur in o.a. Eutopia, Etcetera, Recto:Verso, nY. Hij schreef monografie‘n over Wim Vandekeybus, Franz Marijnen, Arne Sierens en Dora Van der Groen. In 2006 verscheen zijn essay Interculturele Intoxicaties. Over kunst, cultuur en verschil (Epo). Samen met Dirk van Bastelaere en Patrick Peeters maakte hij de poëziebloemlezing Hotel New Flandres. Zestig jaar Vlaamse poëzie 1945-2005 (2008).

zie hier de volledige tekst.

Hans van Keulen

Stelling 31
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
16:00-16:45

Hans van Keulen (1960) studeerde rechten aan de UvA maar heeft nooit als jurist gewerkt. Hij belandde direct in de museumwereld. Zijn carrière startte bij het Joods Historisch Museum en vervolgens werkte hij bij Het Filmmuseum, was hij directeur van een historisch museum in Gouda en hoofd presentatie bij het Universiteitsmuseum Utrecht. Vanaf 2002 werkte hij bij Theater Instituut Nederland als hoofd Collectie en Presentatie. Na de opheffing van TIN verhuisde hij in 2013 met de theatercollectie mee naar de Bijzondere Collecties van de UvA waar hij momenteel als conservator/teamleider uitvoerende kunsten is aangesteld. Daarnaast is hij voorzitter van de RvT van theater De Meervaart. In 2012 voltooide hij zijn master Kunstgeschiedenis Gouden Eeuw.

Paul Binnerts (uitgesproken door Daphne Gakes)

Stelling 32
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours HAL
14:45-14:51

Paul Binnerts (1938) is regisseur, (stukken)schrijver, speldocent, woonachtig en werkzaam in Amsterdam en New York.Hij studeerde in 1968 als eerste af aan het Instituut voor Dramatische Kunst, en is de auteur van het boek Toneelspelen in de Tegenwoordige Tijd, Veldboek voor het Vertellende Toneel (2002)/Acting in Real Time (2012)/Real Time Acting für ein Theater der Gegenwärtigkeit – Spiel Zeit Raum (2014). Daphne Gakes voltooide zeer recent haar MA Theaterwetenschap. Zij is werkzaam als actrice.

Jochem Stavenuiter

Stelling 33
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
11:00-11:45

Jochem Stavenuiter is mede-oprichter en artistiek leider van Mimetheatergroep Bambie. Met deze groep maakte hij zeventien voorstellingen en verschillende coproducties die veelvuldig in binnen en buitenland speelden. Daarnaast speelde hij bij oa: Rotheater, Alex D'electrique en Orkater. Sinds 2014 is hij vast verbonden aan het NNT.

Mark Timmer

Stelling 34
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
16:00-16:45

Mark Timmer studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en was aansluitend een aantal jaar werkzaam als theatermaker. Vanaf 1998 was hij werkzaam als Hoofd Theater bij Theater en Filmhuis Plaza Futura te Eindhoven. Na een periode artistiek leider te zijn geweest van Theaterwerkplaats Gasthuis in Amsterdam werd hijper 2008 artistiek directeur van Frascati Theater in Amsterdam.

Vier MA-studenten Dramaturgie

Stelling 35
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Angele Donskoi, Luc de Groen, Jessica Kuitenbrouwer en Fabienne Vegt zijn studenten Theaterwetenschap. Ze zijn dit jaar begonnen aan de Duale master Dramaturgie.

Chiel Kattenbelt

Stelling 36
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
16:00-16:45

The academic career of Chiel Kattenbelt started in Amsterdam, where he was assistant professor in Theatre Studies from 1983-1985. Subsequently he went to Utrecht University where he currently works as associate professor in Intermediality and Media Comparison. Within the Department of Media and Culture Studies he teaches in different programs, in particular in the BA Theatre, Film and Television Studies, in the MA Theatre Studies and in the Research MA Media and Performance Studies. From 2002 till 2007 he was also “lector” at the Theatre Academy Maastricht (Zuyd University), where he led an interdisciplinary research program on new theatricality with particular emphasis on public sphere, language and technology. In 2004 he was visiting professor for intermediality and media theory at the Department for Theatre, Film and Media Studies, Vienna University. He is co-founder and former convener of the research working group Intermediality in Theatre and Performance under auspices of the International Federation for Theatre Research (IFTR). Since 2012 he is a board member of the newly founded International Society for Intermedial Studies (ISIS), on behalf of which he organizes the conference Play / Perform / Participate, which will take place from 16-18 April 2015 in Utrecht (www.isis2015.nl). In teaching as well as in research, his fields of interest are theatre and media theory, intermediality and media comparison, and aesthetics and semiotics.

Klaus Bertisch

Stelling 37
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
12:00-12:45

Klaus Bertisch (dramaturg) studeerde Engelse en Duitse taal- en letterkunde, pedagogiek en kunstzinnige vorming in Frankfurt. Van 1979 tot 1987 was hij dramaturg aan de Oper Frankfurt. Daarna werkte hij voor het Siemens Kultur Programm te Münchenen voor operahuizen en festivals in Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk. Bij het Volkstheater München was hij dramaturg en acteur bij de wereldpremière van Franz Helms Kaktus. Als regisseur realiseerde hij het project Verschollen in Essen, The Rake’s Progress en Groots en meeslepend wil ik leven (Ansink/Martinu/Puccini) in Amstelveen in samenwerking met Marcel Sijm en geënsceneerde recitals met teksten van Rilke, Heine, Goethe en Mörike. In het Amsterdamse Concertgebouw regisseerde hij Die lustige Witwe en De spelersen bij Opera Studio Nederland diverse soloprogramma’s. Met Willy Decker werkte hij als dramaturg samen aan Der Ring des Nibelungen in Dresden, Die tote Stadt en La traviata bij de Salzburger Festspiele en Death in Venice in Barcelona, met Dale Duesing aan L’étoile bij de Staatsoper Berlin. Met Pierre Audi werkte hij behalve in Amsterdam ook in Brussel, Salzburg, bij de Ruhrtriennale en in Madrid. Hij was docent theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Publicaties: de verzameling Schwanenmärchen, een boek over regisseur Ruth Berghaus en talrijke bijdragen aan boeken en tijdschriften. Sinds 1990 is hij dramaturg bij De Nationale Opera.

zie hier de volledige tekst.

Annemie Vanackere

Stelling 38
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
16:00-16:45

Annemie Vanackere studied philosophy in Leuven and Paris, as well as theater and film studies in Leuven for one year afterwards. She has worked as production manager for STUC and the festival KLAPSTUK, and in 1993 she took over the artistic directorship of the Nieuwpoorttheater in Ghent. From 1995 to 2011 Annemie Vanackere was employed at the Rotterdamse Schouwburg, since 2001 as artistic co-director of the Rotterdamse Schouwburg as well as director of the affiliated Productiehuis Rotterdam. Until 2011 Annemie Vanackere was also artistic director of De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, the annual international theater, dance, and performance festival that she co-founded in Rotterdam. Since September 2012 she has been the artistic and managing director of HAU Hebbel am Ufer in Berlin, which she relaunched with her team on November 1, 2012.

Lot Vekemans

Stelling 39
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours ARE
16:00-16:45

Lot Vekemans (1965) studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Haar levenslange passie voor schrijven en theater vonden pas na haar studie een logische verbinding op de Schrijversvakschool 't Colofon in Amsterdam, waar zij in 1993 afstudeerde als dramaschrijfster. Een aantal jaren combineerde zij haar theaterschrijven met journalistiek werk voor onder meer Toneel Theatraal, het Theatertijdschrift, het TIN en de Theatermaker. Sinds 1999 wijdt zij zich vrijwel fulltime aan het toneelschrijven voor zowel jeugd- als volwassentheater. Zij schreef onder meer voor Jeugdtheater Artemis (Geen gewoon meisje), Het Lab van de Berenkuil (HŽ Payo), Het MUZtheater (Truckstop), Theatergroep Kwatta (Vreemde Vogels), Theatergroep Barra (Licht!), Het Zuidelijk Toneel (Klein Babylon, Klein Utopia en Ledacourt),voor haar eigen theaterstiching MAM (Zus Van en Judas), en in België voor De Queeste (Moresnet) en NTGent (Gif en Vals). Op dit moment werkt zij aan twee verfilmingen, nieuw toneelwerk en haar tweede roman. In 2005 ontving zij voor de tekst van Truckstop en Zus Van de Van der Viesprijs (driejaarlijkse letterkundige prijs voor het beste toneelwerk van de afgelopen periode). In 2010 ontving zij voor Gif de Taalunie Toneelschrijfprijs. Vals is genomineerd voor de Vijfjaarlijkse Prijs voor podiumteksten van de KANTL in Vlaanderen (Koninklijke Academie Nederlandse Taal en Letterkunde) De laatste jaren wordt haar werk ook opgevoerd in het buitenland (o.a. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Rusland, Roemenië, Spanje, China, Argentinië, Mexico, Zwitserland, USA, Brazilië). In april 2012 verscheen haar eerste roman Een bruidsjurk uit Warschau bij uitgeverij Cossee. Het boek ontving een nominatie voor de Anton Wachterprijs 2012.

zie hier de volledige tekst.

Marita Mathijsen

Stelling 40
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
12:00-12:45

Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in de negentiende-eeuwse cultuur. Tijdens haar studie Nederlands volgde ze theaterwetenschap als bijvak, was actief bij de STAUT en zat in een studententoneelgroep van Leonard Frank. In haar columns schrijft ze vaak over het verlies aan historisch besef. Toneel- en operateksten zijn vaak haar inspiratiebronnen. In haar laatste boek Historiezucht (longlist Libris geschiedenisprijs) laat ze zien hoe vanaf de negentiende eeuw geschiedenis gepopulariseerd werd. Haar werk werd bekroond met de Multatuliprijs en de Prins Bernard Fondsprijs voor de Geesteswetenschappen.

zie hier de volledige tekst.

Ivo van Hove

Stelling 41
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Ivo van Hove (1958) begon zijn carrière als toneelregisseur in 1981 met producties van eigen hand (Ziektekiemen, Geruchten). Hij was achtereenvolgens artistiek leider van AKT, Akt-Vertikaal en De Tijd. Van 1990 tot 2000 was hij directeur van Het Zuidelijk Toneel. Van 1998 tot en met 2004 leidde hij het Holland Festival. Hier presenteerde hij jaarlijks zijn selectie van internationale theater-, muziek-, opera- en dansproducties. Sinds 1984 maakt hij deel uit van de artistieke leiding van het departement Dramatische Kunst van de Hogeschool Antwerpen. In 2001 werd Van Hove directeur van Toneelgroep Amsterdam.

Mathijs van Maltha

Stelling 42
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Matthijs van Maltha studeert Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tweedejaars.

Anne Breure

Stelling 43
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
16:00-16:45

Anne Breure (1988) is per 1 november 2014 de nieuwe artistiek leider van Het Veem Theater in Amsterdam. Na haar afstuderen aan de Mimeopleiding Amsterdam met Het gele huis in 2011, werkte Breure in 2012 voor Sophie in ‘t Veld in het Europees Parlement en haalde zij in 2013 haar Master of Arts aan het Goldsmiths College in Londen. Hier realiseerde zij verschillende kunstprojecten, waaronder de multidisciplinaire galerie Flat34. Eenmaal terug in Nederland was Breure betrokken bij initiatieven als BAU, het Transitiebureau en Het Groene Cultuur Bureau, doceerde ze aan het Instituut voor Sociale Studies aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en leidde ze De Schaduwploeg tijdens het ITs Festival.

Tarkan Köroğlu

Stelling 44
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours SAL
16:00-16:45

Tarkan Köroğlu is theatermaker en schrijver. Hij werd in Turkije geboren en groeide daar ook op. Tijdens zijn studie bouwkunde in Izmir werd hij zo door het studententoneel gegrepen dat hij besloot om na zijn studie van theater zijn vak te maken. Een korte professionele carrière als acteur en regisseur bracht hem tot het inzicht dat de eenzijdig gepolitiseerde context waarin het Turkse theater zich destijds afspeelde niet het kader was waarbinnen hij optimaal kon functioneren. In 1998 begon hij om die reden een studie aan de internationale theateropleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ook volgde hij twee jaar lessen aan de regieschool te Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2002 richtte hij met enkele geestverwanten ThEAter EA op. Hij maakt ideeëntheater en verbeeldt filosofische vraagstukken op een toegankelijke manier voor een breed publiek. Naast zijn werkzaamheden voor EA is hij ook als gastregisseur actief geweest voor De Nieuw Amsterdam en voor Huis aan de Amstel. Bekendheid bij het grotere publiek verkreeg hij o.a. met zijn voorstellingen CYRANO en VUILE HANDEN. De voorstelling AAP was o.a. te zien op Festival de Parade.

zie hier de volledige tekst.

Jelle Koopmans

Stelling 45
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours AGO
16:00-16:45

Jelle Koopmans travaille depuis 1989 à l'Université d'Amsterdam, au département de français et à l'Institut de Culture et d'Histoire. Sa thèse de doctorat (Université de Leyde, 1987) portait sur les sermons joyeux français des XVe et XVIe siècles. Depuis, il a publié un certain nombre d'éditions importantes de textes dramatiques et narratifs ainsi que des monographies (mentionnons : Le théâtre des exclus au Moyen Âge, Paris, Imago, 1997). Il vient de publier les 53 farces du Recueil de Florence, retrouvé dans une collection privée (Les farces du Recueil de Florence, Orléans, Paradigme, 2011). Actuellement, il dirige le projet « Loi et théâtre, 1300-1600 », financé par la NWO. En ce moment, il travaille à une nouvelle éditions des sotties françaises(en collaboration avec Marie Bouhaïk-Gironès et Katell Lavéant) et il met la dernière main à une Histoire de la farce. Il est membre de l'Académie Royale des Arts et des Sciences (KNAW) et présidentdu Conseil pour les Sciences de l'Homme (RGW) aux Pays-Bas. En 2012, la ville de Tours lui a remis la médaille de la ville pour ses travaux sur la Renaissance française

zie hier de volledige tekst.

Roos Euwe

Stelling 46
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Roos Euwe (1988) studeerde theaterwetenschap en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als productieassistent bij Over het IJ Festival en liep dramaturgiestages bij PeerGrouP en Het Toneelhuis. Ze woont in momenteel Antwerpen en is oprichter en vast onderdeel van BOG., een collectief van theatermakers, en creëerde met hen onder meer de voorstellingen BOG. (2013) en MEN. (2014). Daarnaast is Roos Euwe momenteel als dramaturg verbonden aan Mokhallad Rasem (Romeo & Julia (2013), Hamlet Symphony (2014), Othello (2015)) en Stefan Jakiela (The white forest with the forgotten people (2014)). Ook schrijft ze artikelen over theater en kunst en is sinds 2010 vast redacteur van online tijdschrift hard//hoofd.

Petra Eikelenboom

Stelling 47
zaterdag 25 oktober 2014
Parcours VID
11:00-16:45

Petra Eikelenboom studeert aan de Universiteit van Amsterdam en heeft de Duale master Dramaturgie bijna afgerond. Tijdens haar opleiding liep ze stage bij Lucas de Man (Dinner with dad), en deed ze projecten met onder meer Meijering&Bloos en Stichting Nieuwe Helden. Haar masterstage loopt ze bij Toneelgroep Oostpool (Angels in America). Daarnaast maakt ze deel uit van Siblings, een tweemanscollectief dat na Poster Child (2013) hard werkt aan een tweede en derde voorstelling.

Arthur Kneepkens

Stelling 48

Parcours
00:00-00:00