Verantwoording

In reprise is een initiatief van Ronald Klamer (Carré / Het Toneel Speelt), Bart Ramakers (RUG), René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken) en Rob van der Zalm (onderzoeker en docent bij Theaterwetenschap Amsterdam).  In reprise beoogt het ijzeren toneelrepertoire uit het Nederlandse taalgebied, vanaf de Middeleeuwen tot in onze tijd, beter bekend te maken en ook weer vaker gespeeld te laten worden. De eerste stap is de presentatie van deze longlist van 100. De tweede stap is het houden van de enquête, die in december a.s. zal uitmonden in een shortlist van 25 titels

Samen met theatermakers, toneelopleidingen en de theaters in den lande, willen de initiatiefnemers de komende jaren ten minste de shortlist van 25 titels weer gespeeld laten worden, waarbij aankomende acteur een belangrijke rol zullen krijgen. De plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar nu al is duidelijk dat het enthousiasme voor dit project groot is.

De lijst van honderd stukken wordt hier gepresenteerd  met enige aanvullende informatie over de datering, opvoeringen, verspreiding in druk, en met  verwijzingen naar videomateriaal, illustraties, recensies en wat dies meer zij. Deze informatie is niet uitputtend. De presentaties zijn vooral bedoeld als eerste kennismaking of als steun om het geheugen wat op te frissen.

Voor de presentaties is intensief gebruik gemaakt van een aantal belangrijke informatiebronnen op het terrein van het Nederlandse toneel:

*de databases van het Theater Instituut Nederland: http://tin.nl

*de website Ceneton: http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton 

*Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: www.dbnl.org

*de dagbladrecensies  via Delpher: www.delpher.nl

 

Voor het achterhalen van opvoerings- en productiegegevens is met name geput uit:

E. Oey-deVita & M. Geesink, Academie en Schouwburg. Amsterdams toneelrepertoire 1617-1665. Amsterdam (1983)

Anna S. de Haas, het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg 1700-1772. Maastricht (2001)

En voor de periode na de Tweede Wereldoorlog voor de database van het Nederlands Theater Instituut: http://tin.nl

 

                Een woord van dank

De huidige presentatie van honderd toneelstukken die tezamen de longlist van het project In reprise vormen, is in de eerste plaats mogelijk gemaakt door de adviezen van kenners van het toneelrepertoire van voorbije eeuwen. De initiatiefnemers danken (in alfabetische volgorde): Eric Alexander,Dirk Coigneau, Hans Croiset, Rob Erenstein, Peter Eversman, Kester Freriks, Lia van Gemert, Eddy Grootes, Anna de Haas, Ton Harmsen, Wiebe Hogendoorn, Lotte Jensen, Anja Krans, Jaap Lampe, Peter Liefhebber, Hans van Maanen, Olga van Marion, Marita Mathijsen, Constant Meijers, Frank Peeters, Johan Oosterman, Marco Prandoni,  Mark Rietman, Laurens Spoor,  Ger Thijs en Sonja van der Valk.

Het bij elkaar halen van de informatie over de honderd stukken werd verricht door Bram Walter, student Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van René van Stipriaan en Rob van der Zalm.

Speciale dank gaat uit naar Hans van Keulen (Theater Instituut Nederland, onderdeel van Bijzondere Collecties (UvA)), voor hulp bij het vinden van allerlei niet digitaal beschikbare informatie.

 

Het onderdeel In reprise is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Stichting Nederlands Toneelverbond 

 

Amsterdam, oktober 2014

De initiatiefnemers: Ronald Klamer, Bart Ramakers, René van Stipriaan en Rob van der Zalm